Všechno je ve vaší hlavě

05.09.2015 11:21
 Povoláni je poslání, radost a naplnění
 
    Váš život je odrazem vašeho myšlení. 
Každý člověk v sobě má vlohy, talent, dispozice k tomu, co ho baví, a v čem je vyjímečný. Né každý to v sobě objeví, a né každý se rozhodne to hledat a najít. Mnohdy ve vás, paradoxně, talent a vlohy udusí rodiče, učitelé nebo jiné autority. Kolik známe významných lidí, kteří propadli ve škole, nebyli přijati ke studiu a bez vzděláni, které potřebovali se přesto stali vyjímečnými, slavnými? 
    Albert Einstein - jeho profesor fyziky Jean Pernet mu řekl:  "Jste nadšený, ale ve fyzice beznadějný. Pro vaše vlastní dobro doporučuji, abyste našel jinou kariéru, třeba medicínu nebo právo." Miroslav Moravec - nebyl přijat na herectví pro nedostatek talentu. Marie Sklodowská - Curie, jako vědkyně nemohla být uznávaná, protože byla žena. A.....?! Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou. Poprvé v roce 1903 za výzkum radioaktivity a podruhé v roce 1911 za izolaci čistého rádia. Lucie Bílá, žádné hudební vzdělání nemá a přesto je považována za nejlepší českou zpěvačku. Láska a vášeň těchto lidí, pro svůj talent a vlohy, je stále poháněla. Studovali, pracovali na sobě, učili se od těch nejlepších, a nejlepšími se také stali. Karel Gott mohl být průměrný elektrikář a Waldemar Matuška průměrný sklář. 

    Jak v sobě objevit talent? Jak najít to správné? Všechno většinou o sobě víme. Neptejte se nikoho, nenechte se zrazovat! Ptejte se jen sami sebe. Co mě nejvíc přitahuje? Sport, historie, věda, touha pomáhat, zvířata, hudba, malířství, literatura, ochrana přírody, mezilidské vztahy, technika, obchod, atd.? Jaké téma ve vás rezonuje, když slyšíte, že se o něm mluví?
    Posuzujete-li dílo a řeknete si: " To bych dokázal také, nic to není. " S čím se na vás jiní obracejí o radu? Nepřijdou náhodou, vědí, že vy máte znalosti, kterými jim pomůžete dobře se rozhodnout, protože jste v tom dobří. Nenechte se znechutit a odradit, když vám nějaká "autorita" sdělí, že jste průměrný a nemáte na to. Cítíte-li, že je to vaše cesta, oslovujte jiné lidi, dál se učte od těch nejlepších. Pracujte na sobě. Mnozí říkají, že když chcete vyniknout, musíte být něčím vyjímeční. Ale jen to nestačí. Podstatné na tom je, že všichni musí z vašeho záměru cítit lásku, nadšení a odhodlání. V tom je často ta vyjímečnost. To se vymyslet nedá, to vychází z vás. Okolí to bezpečně pozná a následně vás obdaruje obdivem a uznáním.
 
    Je velice důležité, s jakým záměrem si vyberete svoji životní cestu, svůj obor.
Měla jsem ve své poradně 40.letou lékařku, která byla nešťastná, že má svoji ordinaci prázdnou a ostatní kolegové mají plno. Stále se vzdělává, osvojuje si nové lékařské postupy, ale ten pocit je frustrující. Zeptala jsem se jí, proč si vybrala toto povolání? Vyhrkla bez okolků:"... aby se mně lidi báli." Příčina tohoto přístupu ke svému povolání byla v dětství - ona byla ten, kdo se stále bál a nenacházel pochopení, lásku a vlídné slovo. Vše jsme terapií odblokovaly a nyní je tato lékařka vyhledávaná a uznávaná, jako ta nejempatičtější lékařka a lidé k ní chodí rádi a s důvěrou.
Doktořinu se lze naučit, ale léčení je dar!

    Vybírá-li někdo své povolání s prvotním záměrem lásky, nadšení a stálého se zdokonalováni, ten jde správnou cestou. Kdo se zaměří na svoji volbu s tím, kolik mu to vynese peněz, moci, autority, nadřazenosti, chybí jim pokora. Je to špatná cesta a mnoha lidem se na ní nedaří, jsou zaslepeni sami sebou a opilí vidinou peněz a moci. Toto brzy ostatní vycítí a pochopí.  Není to cesta, která vede ke štěstí a spokojenosti. 

    Nikdy není pozdě umět se podívat na svoji práci, poslání a talent. 
Není nikdy pozdě začít realizovat srdcem své sny, touhy a přání, vybrušovat svůj životní diamant k největšímu lesku a největší hodnotě. Zaměříte-li se na tyto atributy, váš život dostane novou dimenzi. Štěsti, radost a úspěch půjdou ruku v ruce. Vaše volba je kompasem pro vaši životní cestu. Vždy a každý den kontrolujte, zda jste sami se sebou spokojeni. Buďte vděční za všechno co máte a věřte svým schopnostem. Vytrvejte! Ubíráte - li se správnou cestou, váš neomylný pocit vǎm dá vždy ten správný směr.