O mně

      Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií obor psychoterapie. Zde jsem získala velmi cenné informace pro další psychoterapeutickou práci. Zakladatelem a garantem této akreditace byl Doc. MUDr. Jaroslav Skála, zakladatel záchytných stanic, které byly zavedeny i v ostatních státech.
Pracovala jsem několik let na protialkoholní a protidrogové ambulanci, kde se dařilo psychoterapií dosahovat velice dobrých výsledků. Jsem absolventem mnoha seminářů, kurzů a přednášek, což je důležité, potřebné, přínosné a pro mně samozřejmé.
      Pracovala jsem 7 let jako psychoterapeut v několika domovech důchodců. Zde byl největší důraz kladen na nově příchozí klienty, kteří se s touto skutečností obtížně vyrovnávali a mnohdy to byla zkušenost velice smutná, ale pro moji práci a náhled do psychiky a života těchto lidí, velice cenná.
      Souběžně jsem se psychoterapií po celou dobu zabývala ve své poradně. Velice ráda pracuji s dětmi. Jsou báječné, nezatížené jinými pohledy a všechno říkají tak, jak to cítí a práce s nimi je velice příjemná, velice efektivní a moc mě těší.
      Jako pozitivní vidím i to, že lidé, kteří mně vyhledají, mají díky internetu dostatek informací, aby si zjistili vše potřebné o technikách s jakými pracuji, i o mně, jako o člověku. Pokud se lidé někomu svěřují, musí také rezonovat s přístupem terapeuta.
    Vzdělání terapeuta je nepřetržitý proces a praxe je nejdůležitější část, ze které zpětnou vazbou od vás nejlépe vidím své výsledky. Proto mám velikou radost z každého z vás, kdo se rozhodl, převzít zodpovědnost za své zdraví a našel cestu, jak porozumět signálům, které vaše tělo vysílá a hodlá něco ve svém životě pochopit, změnit, aby komfort vašeho života byl takový, jaký si přejete.
      Při své práci volím jednotlivé metody nebo kombinaci mnoha postupů, které jsou v danou chvíli  pro člověka ty nejoptimálnější. Tato volba jistě vyplývá z mé dlouholeté praxe.  Nejčastěji používám: KBT (kognitivně - behaviorální terapii), transakční analýzu ( Rieger- 1981), EFT (Emotional Freedom Techniques), techniky pro práci v kvantovém informačním poli, různé druhy meditací, NLP (neurolingvistické programování - Milton Erickson), autopatii - (Mgr. Jiří Čehovský)  ve velice specifických případech atd.. U všech zmiňovaných metod je vše založeno na exaktních základech a nejedná se o esoteriku!
      Je dobře, když se lidé odhodlají řešit své potíže co nejdříve. Však i dlouholeté problémy mají svá řešení. " Kdo si neumí udělat čas na své zdraví, bude si ho muset udělat na svoji nemoc."
      Jsem velice ráda, když lidé konzultují své potíže s lékaři a souběžně pracují za pomoci psychoterapeuta. To je, dle mé zkušenosti, ta nejlepší kombinace. Vše je vaší volbou.
 

      Přeji všem krásné a pohodové dny.
 

      Jana Pohlová

 

Poděkování

     Děkuji všem, kteří se mi s důvěrou za ta léta svěřili do péče a jsou teď šťastní, zdraví a spokojení. To je pro mně ta nejlepši odměna. 

    Jediné, co vám mohu slíbit, je to, že budete na sobě stále pracovat, bude vás to bavit, když zjistíte, co vám to přináší, jaké nové obzory a možnosti se vám otevírají a že svět je skutečně bez hranic, když si to "VY" zařídíte!!!